|   JANA MÁČKOVÁ   TEL.: 777 708 022

Všeobecné podmínky fotografování

Vážení klienti,

Věnujte prosím pár minut přečtení následujícího textu, ulehčí to následnou komunikaci a také zodpoví mnohé možné dotazy.

OBJEDNÁNÍ K FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Objednání je možné e-mailem, SMS či FB zprávou nebo telefonicky. V případě SMS zprávy volám klientovi v nejbližší možnou volnou chvíli zpět pro přesnou domluvu.
 • Objednací doba závisí na momentálním obsazení termínů, může se lišit.
 • V případě nepříznivého počasí se exteriérové focení posouvá po uvědomění klienta na nejbližší volný termín.
 • Objednáním se klient zavazuje k souhlasu s těmito podmínkami.
 • Focení o víkendu a ve státní svátek - možno za příplatek – od 800 Kč.

FOTOGRAFOVÁNÍ – kdy se dostavit, délka fotografování, když klient nedorazí

 • Stačí se dostavit přesně na sjednanou dobu, max. pět minut předem – ateliér bohužel nedisponuje místem k čekání v případě brzkého příjezdu.
 • Doba fotografování je uvedena v ceníku u jednotlivých balíčků, bez předchozí dohody ji nelze prodlužovat.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Pokud se klient rozhodne fotografování zkrátit, nemění to nic na ceně smluveného balíčku.
 • V případě dohody prodloužení doby fotografování je cena balíčku navýšena za použití hodinové sazby 500 Kč za každou započatou hodinu.
 • V případě opoždění ze strany klienta o více než 15 minut bez omluvy si vyhrazuji právo fotografování zrušit nebo navýšit cenu balíčku za započatou hodinu čekání 500 Kč. Pokud jsou zároveň sjednány služby vizážisty a čekáme společně, je započítán dvojnásobek hodinové sazby za započatou hodinu.
 • V případě opoždění z mé strany bez předchozí omluvy poskytnu za každých 15 minut čekání 1 fotografii navíc, nad rámec balíčku.
 • Pokud se v průběhu focení nepodaří ve vyhrazeném čase nafotit dostatečný počet kvalitních fotografií z důvodu nespolupráce některých z účastníků či členů rodiny, nelze to být přičítáno na vrub fotografa a nelze tak vymáhat poskytnutí více náhledů či snížení finančního ohodnocení zakázky.

UHRAZENÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Platba vybraného balíčku proběhne po dokončení fotografování, v hotovosti (prosím, připravte si přesnou částku, pokud je to možné).
 • V případě vybrání dalších fotografií, nad rámec zvoleného balíčku, klient hradí cenu těchto fotografií dodatečně, před zahájením retušovacích prací.
 • Některé typy focení si vyžadují složení rezervačního poplatku – svatební či víkendové focení. Tento poplatek je v případě svatebního focení nevratný. Víkendové focení zrušené nejpozději 48 hod před samotným focením lze na základě dohody přesunout na jiný termín.
 • V případě zájmu o tištěné fotografie je tato služba zpoplatněna před zadáním fotografií k tisku.

CENA ZA FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Kompletní ceník pro jednotlivé typy fotografování je k nalezení na webových stránkách www.janefoto.cz v sekci Ceník.

PŘEDÁNÍ ZPRACOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

 • Doba dodání zpracované běžné zakázky je zpravidla 10-20 pracovních dnů ode dne focení, v závislosti na mé aktuální vytíženosti.
 • Expresní zpracování zakázky – do 5 pracovních dnů od Vašeho výběru z náhledů – možné za příplatek 800 Kč (v případě expresního zpracování více než 20 ks fotek může být poplatek vyšší, kontaktujte mě), zaslání náhledů do následujícího pracovního dne – možné za příplatek 200 Kč.
 • Svatební klienti obdrží první výběr 3 – 5 fotografií do 4 pracovních dnů od svatby.
 • Doba dodání zpracované kompletní svatební zakázky je standardně 2 – 6 týdnů. Ve výjimečných případech si vyhrazuji lhůtu prodloužit.
 • Fotografie zasílám elektronicky ve dvou verzích, jednou v plném rozlišení určené pouze pro tisk a pak ve zmenšené verzi s mým logem, pro vkládání na web – prosím o dodržování tohoto způsobu použití fotografií.
 • Fotografie jsou odevzdávány pouze ve finální upravené verzi a to v jpeg formátu. Raw soubory, jiné formáty a rovněž neupravené fotografie neposkytuji.
 • V případě opožděného výběru z náhledů ze strany klienta (3 měsíce a déle) závisí doba zpracování na mé aktuální vytíženosti.

VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Klient obdrží do 3-5 pracovních dnů neupravené náhledy k výběru výsledných fotografií.
 • Náhledy budou vybrány výhradně mnou, budou opatřeny vodoznakem, počet závisí na rámci zvoleného balíčku, vždy je ale zaručen dostatečný a kvalitní výběr.
 • Konečný výběr svatebních fotografií je zcela na mém uvážení, vždy je zaručen a dodržen garantovaný počet v rámci zvoleného balíčku. Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a mého vlastního fotografického stylu.
 • Nevybrané fotografie ve formátu raw jsou uchovávány nejdéle 3 měsíce ode dne zaslání náhledů, proto nejpozději do té doby prosím proveďte svůj výběr. Pokud si klient nedomluví předem prodloužení doby výběru, jsou poté fotografie z kapacitních důvodů smazány. Při případném smazání si nelze nárokovat vrácení částky za focení.

ÚPRAVY A RETUŠE FOTOGRAFIÍ

 • Klient obdrží do 3-5 pracovních dnů neupravené náhledy k výběru výsledných fotografií.
 • Portrétní, rodinné a dětské fotografie obsahují tyto úpravy - ořez, kontrast, jas, barevné doladění a odstranění lehkých kosmetických vad jako jsou např. akné, škrábance či případné modřiny a zjemnění výrazných vrásek (ne ovšem jejich odstranění) a případné lehké úpravy proporcí.
 • V případě nadstandardních přání (úpravy vrásek, složitější úpravy proporcí, úprava zubů, odstranění tetování, úpravy trčících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročnějších retuší) je účtovaná sazba od 200 Kč navíc za každou fotografii. Toto s vámi vždy konzultuji, aby bylo zřejmé, zda již jde o nadstandardní retuš či nikoli. Částka za nadstandardní úpravy se liší dle náročnosti retuší.
 • Reportážní typ fotografií a skupinové fotografie nejsou hloubkově retušovány, obsahují pouze základní úpravu (ořez, kontrast, jas, barevné doladění)
 • Před focením je důležité dětem smýt případná razítka/tetování, jejich odstraňování bývá obtížné – nejedná se o běžnou retuš.
 • Doporučuji profesionální vizážistku/ vizážistu pro vytvoření kvalitního make-upu. Ten pak šetří čas při postprodukci a zároveň peníze klienta za složitější retuše
 • Vlastní vzhled není důvodem k reklamaci fotografií, totéž v případě nevhodného make-upu. Ten je vždy třeba zvolit takový, aby byl důvodem ke spokojenosti.

FORMÁT FOTOGRAFIÍ

 • Klient obdrží fotografie v poměru stran 2:3 (tedy 10x15, 13x19, 20x30 atd.) ve formátu jpeg v plném rozlišené (pro tisk) a zmenšeném rozlišení (pro web). Jiné formáty nejsou možné.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené fotografie v raw formátu jsou uchovávány po dobu 3 měsíců
 • Odevzdané zhotovené fotografie jsou archivovány po dobu 6 měsíců.

DÁRKOVÝ POUKAZ

 • Dárkový poukaz lze vystavit na kterýkoli z balíčků v mé nabídce v náležité hodnotě uvedené v ceníku.
 • Je možné jej vyzvednout osobně po předchozí domluvě buď v ateliéru či na smluveném místě. Je možné i doručení poštou, s poplatkem za náklady spojené s odesláním ve výši 50 Kč.
 • Objednání k focení je třeba provést alespoň 3 týdny před požadovaným termínem. To pak proběhne ještě v době platnosti poukazu.
 • Dárkový poukaz je přenosný.
 • Poukaz má pak platnost 6 měsíců od data zakoupení. Toto datum je uvedeno na poukázce.
 • Pokud není poukaz uplatněn do daného data, bez náhrady propadá.

DALŠÍ INFORMACE

 • Na focení v Uherském Brodě a okolí se nevztahuje cestovné. V případě vzdálenějších lokalit je počítáno cestovné od ateliéru v Uherském Brodě – Újezdci. Sazba je 6 Kč/km.
 • V případě, že se nemůžete dostavit na smluvený termín focení, vždy mi prosím dejte vědět, lze dohodnout jiný termín.
 • V případě neočekávané / závažné situace lze focení přesunout na jiný termín (do tohoto nespadá neočekávaná únava/spánek dítěte v případě focení dětí).
 • Klient zodpovídá za případnou vzniklou škodu na technickém vybavení fotografa, kterou způsobí sám nebo jeho děti.
 • V průběhu focení je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez mého souhlasu.
 • Na všechny fotografie se vztahuje autorské právo. Bez písemného souhlasu autora nesmí být fotografie použity pro komerční účely, propagaci nebo prodej třetí straně. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Fotografie není dovoleno nijak dále upravovat.

REKLAMACE

 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby, jako škrábance, pruhy a jiné. Toto se nevztahuje na barevnost či světlost / tmavost daného tisku.
 • Reklamace digitálních dat uložených na USB flash disku je možná pouze na základě technické vady nosiče. V případě prokázání např. poškozených dat má klient nárok na bezplatné dodání nového média s digitálními daty.
 • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií.
 • Nelze uplatňovat reklamaci v případě nespokojenosti s výsledkem na základě autorského pojetí a stylu fotografa.
 • Výsledné poskytnuté služby jsou digitálním odrazem reality skrze elektronická zařízení. Estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.