|   JANA MÁČKOVÁ   TEL.: 777 708 022

Polsko

Malta

Česká republika

Budapešť

Černobyl a Pripjať

Kyjev

Barcelona a Calella

Holandsko

Řecko

Moskva

Karneval v Benátkách 2014

Chorvatsko

Černá Hora